VOZAČKI ISPIT

Termini polaganja za FEBRUAR 2018
 

 Teorijski ispit u 12,00h
 

29.01.2018
 
10.02.2018
 
26.02.2018
 
 Praktični ispit u 8,30h
 

19.01.2018
 
02.02.2018
 
19.02.2018
 
 
 
Teorijski ispit – TEST
 
Po završenoj teorijskoj nastavi prijavljujete se za polaganje teorijskog ispita. Ispit se polaže na računaru u učionici Auto škole u formi testa označavanjem tačnog ili više tačnih odgovora u zavisnosti od pitanja. Kandidat ima na raspolaganju 45 minuta za rešavanje. Svako pitanje u zavisnosti od težine nosi određeni broj poena, a kompletan test sadrži ukupno 100 poena. Da bi kandidat položio neophodno je da ima najmanje 85 poena. Rezultat polaganja testa kandidat saznaje odmah po završenom polaganju, klikom na dugme završetak teorijskog ispita. Položen test važi godinu dana od dana polaganja.
 
  
 

PRVA POMOĆ
 
Kandidati su u obavezi da pre prijavljivanja praktičnog ispita polože ispit iz poznavanja prve pomoći (jedan od uslova). Auto škola Vladica za svoje kandidate organizuje predavanje i polaganje ispita iz prve pomoći, uglavnom jednom mesečno, koje se odrzava u učionici Auto škole. Termin održavanja usklađujemo sa mogućnostima kandidata.

    
 
Po održanom predavanju kandidati polažu ispit iz poznavanja prve pomoći. 
Potvrda o položenoj prvoj pomoći dostavlja se Auto školi, tako da po istu niste u obavezi da odlazite.
 
 
 
 
Praktični ispit – VOŽNJA
 
Uslovi za prijavljivanje polaganja praktičnog ispita - vožnje za B kategoriju:
 
 1. Polozen teorijski ispit (važi godinu dana od dana polaganja)
 
 2. Položen ispit iz poznavanja prve pomoći
 
 3. Završena praktična obuka od 40 časova za B kategoriju
 
 4. Lekarsko uverenje za B kategoriju (ne starije od godinu dana)
 
 5. Uplaćenje naknade za polaganje MUP-u i Auto školi
 
 6. Važeća lična karta
 


Polaganje vožnje počinje na poligonu slučajnim izborom jednog od 15 ispitnih zadataka.

Praktični ispit se sastoji od:

     1. polaganja vožnje na poligonu i 
    
     2. polaganja vožnje u saobraćaju na javnom putu.
 
Na poligonu kandidat treba da pravilno uradi sledeće predviđene radnje:
 
   1. Vožnja napred sa promenom stepena prenosa i unazad sa promenom saobr. trake


  

  
2. Kočenje i zaustavljanje 

 

  
3. Parkiranje vozila podužno vožnjom unazad

 

  
4. Parkiranje vozila pod pravim uglom vožnjom unazad

 

  
5. Polukružno okretanje vozila sa najviše tri manevra na prostoru širine dve saobr. trake

 
 
Predviđeno vreme za radnje na poligonu je 10 minuta, ali nije obavezujuće za kandidata.
 
U sabraćaju na javnom putu kandidat vozi u naseljenom mestu po trasi zadatoj u ispitnom zadatku kojeg je računar slučajnim izborom odabrao. Predviđeno vreme za vožnju u naselju je 25 minuta, ali nije obavezujuće za kandidata. Po završenom ispitu Komisija u kojoj su ispitivač iz Auto škole i ispitivač iz MUP-a saopštavaju kandidatu ocenu njegove vožnje u vidu rezultata POLOŽIO ili NIJE POLOŽIO. Kandidat po završetku ispita dobija zapisnik i bodovnu listu od svakog ispitivača o učinjenim greškama i konačnoj oceni.
 

  
 
 
TRASE ZA POLAGANJE VOZAČKOG ISPITA
 
 
 
 
 
 
 


AUTO ŠKOLA VLADICA

Palmira Toljatija 5/II sprat
Novi Beograd - T.C. STARI MERKATOR

Tel./Fax: +381 11 26 99 834
               +381 65 26 99 834
Developed By RGB Group